AdministratieStiri

Municipiul Bârlad intensifică eforturile pentru gestionarea corectă a deșeurilor în colaborare cu comunitatea

   Primăria municipiului Bârlad, prin Direcția Edilitară, cu sprijinul Poliției Locale Bârlad și în cooperare cu operatorul de salubritate S.C Urbana S.A., a demarat o serie de acțiuni pentru informarea și educarea populației cu privire la gestionarea adecvată a deșeurilor. Aceste demersuri au avut ca scop încurajarea cetățenilor să respecte regulile impuse și să depoziteze deșeurile în mod selectiv și în recipientele amplasate la punctele de colectare gospodărești din zona blocurilor de locuințe.

    Majoritatea locuitorilor s-au conformat recomandărilor și regulilor stipulate în actele normative care reglementează domeniul gestionării deșeurilor. Un exemplu în acest sens îl reprezintă prevederile alineatului 3, articolul 36 din Ordinul 119/2014 privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei din 4 februarie 2014, care subliniază obligația cetățenilor de a respecta măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității.

  Cu toate acestea, au fost semnalate situații de nerespectare a legislației în privința gestionării deșeurilor, iar acestea au fost intens combatute de către Poliția Locală Bârlad. Activitățile desfășurate începând cu luna octombrie 2023 au vizat punctele de colectare de pe strada Ion Creangă, strada Vasile Pârvan, zona lângă Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman”, precum și strada Căpitan Gr. Ignat, unde s-a desființat un punct de colectare.

  În vederea sancționării încălcărilor normelor locale privind gestionarea deșeurilor, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 5700 lei și 4 sancțiuni cu avertisment. Concluziile trase în urma acestor intervenții indică faptul că, în apropierea cartierelor de case, la punctele de colectare a deșeurilor menajere se depozitează și alte categorii de deșeuri (mobilier, deșeuri provenite din construcții, anvelope etc.) care nu sunt ridicate de operatorul de salubritate.

  Se avertizează cu privire la respectarea legislației referitoare la protejarea mediului și se subliniază riscul de a fi indisponibilizate autovehiculele folosite la transportul deșeurilor depozitate în alte locuri decât cele amenajate în acest scop. Prin intermediul acestor acțiuni și a aplicării sancțiunilor, autoritățile municipiului Bârlad își propun să încurajeze cetățenii să respecte regulile și să contribuie la menținerea unui mediu curat și sănătos pentru comunitate.

 

 

Vezi mai mult

Related Articles

Back to top button